Θέσεις εργασίας

Εάν αναζητάτε να εργοδοτήσετε Γεωπόνο επικοινωνήστε μαζί μας για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας.

22/11/2018

Υπεύθυνο Αγροκτήματος στο χωριό Συλίκου
  Ψάχνουμε να προσλάβουμε μόνιμο εργαζόμενο προσωπικό για το σπίτι και το αγρόκτημα μας που βρίσκεται στο χωριό Συλίκου.

  Αντί να μισθώσω εργαζόμενους εκτός της περιοχής μας, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή πρωτοβουλία να προσπαθήσω να βρω εργαζόμενους από την γύρω περιοχή.

  Σε πρώτο στάδιο ενδιαφερόμαστε να εργοδοτήσουμε Γεωπόνο-διαχειριστή για πλήρη απασχόληση ο οποίος να είναι σε θέση να φροντίζει:

  • Το αγρόκτημα το οποίο έχει εμβαδόν 22.000 τετραγωνικών μέτρων
  • Τα δέντρα / φυτά που ευρίσκονται φυτεμένα σε αυτό: ελιές, πορτοκαλιές, συκιές, αμπέλια και διαφορά λαχανικά (Το αγρόκτημα δεν έχει ζώα, έχει μόνο καλλιέργειες).
  • Θα πρέπει να γνωρίζει πώς να διατηρεί το αγρόκτημα σε καλή κατάσταση.
  • Μάζεμα όλων των φρούτων / λαχανικών ανάλογα με την εποχή.
  • Συντήρηση / προετοιμασία των ελαιόδεντρων, συλλογή των ελιών με τρόπο που δεν βλάπτει τα δέντρα και στη συνέχεια μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο για δημιουργία ελαιόλαδου και πώληση του.
  • Το άτομο θα πρέπει να είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση και τη συντήρηση του σπιτιού: είτε μικρές διορθωτικές εργασίες, είτε επίβλεψη και έλεγχος των εργασιών που θα διενεργούνται από εργολάβους και αναφορά των αποτελεσμάτων στον ιδιοκτήτη.
  • Το άτομο θα πρέπει να γνωρίζει πώς να χειρίζεται τα γεωργικά μηχανήματα: μηχανήματα άρδευσης νερού / ελκυστήρες και άλλες γεωργικές μηχανές.

  Ο μισθός θα είναι στο επίπεδο της αγοράς αλλά εξαρτάται από τα προσόντα και την εμπειρία του ενδιαφερόμενου.

  Αν ενδιαφέρεστε ή γνωρίζετε κάποιον που θα ήταν κατάλληλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου στο τηλέφωνο μου 00447557908470 ή να μου στείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο (email) Nicholas@CCRE.net

24/9/2018

Career Opportunity
Trainee Horticultural Manager – Mediterranean Area, Based in Cyprus
  The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is an international non-profit organisation seeking to recruit a Trainee Horticultural Manager to join the Mediterranean Area Office team, based in Larnaca, Cyprus.
  With a workforce of over 250 staff, the Mediterranean Area has responsibility for the cemeteries and memorials in 18 countries around the Mediterranean Basin from Northern Italy to Sudan and from temperate to arid zone desert climates.
  This is a trainee management post that will see the post-holder’s development to undertake responsibility for the maintenance of cemeteries across multiple countries across the Mediterranean Area (MA).
More informations:

15/7/2018

Η Εταιρεία Agrolan Ltd ζητά Γεωπόνο για την Επαρχία Λεμεσού.
Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο Γεωπονικής με ειδικότητα στην παθολογία φυτών.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου (ανανεωμένη)
  • Κάτοικος Λεμεσού
  • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια
  • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Καλή γνώση M/S Office.
  • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου.
  • Άδεια οδηγού
Καθήκοντα:
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Πωλήσεις Γεωργικών Φαρμάκων
  • Μακροσκοπική διάγνωση φυτοπαθολογικών και εντομολογικών ασθενειών και ελλείψεις από μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία
Προσφέρεται:
  Εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, που περιλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy
  Τηλέφωνο: 22461040

  Αποστολή βιογραφικών έως 27 Ιουλίου 2018

9/07/2018

Η εταιρεία Green Touch LTD με έδρα την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, ζητά να προσλάβει υπεύθυνο συνεργείων συντηρήσεων.
Καθήκοντα:
  • – Οργανώνει και καθοδηγεί τα συνεργεία συντηρήσεων.
  • – Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα αρδεύσεων, κλαδεμάτων, λιπάνσεων και φυτοπροστασίας.
  • – Είναι υπεύθυνος για την αγορά φυτοπροστατευτικών, λιπασμάτων και μηχανημάτων της εταιρείας.
  • – Επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών, όταν κριθεί αναγκαίο, για επίλυση προβλημάτων.
Απαιτούμενα προσόντα:
   • – Πτυχίο Γεωπονίας Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
   • – Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
   • – Εμπειρία σε αναγνώριση εχθρών και ασθενειών σε καλλωπιστικά φυτά.
   • – Άδεια Οδηγού
   • – Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες.

   Απολαβές αναλόγως πείρας και προσόντων.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορoύν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο πιο κάτω email: greentouch@cytanet.com.cy
   Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: http://www.greentouchcyprus.com/ και στο τηλέφωνο 99512019 (Μάρκος).

31/05/2018

Η L. Lambrou Agro Ltd, εταιρεία με ηγετική θέση στους τομείς της Γεωργίας, Κήπου και Δημόσιας Υγείας ζητεί να προσλάβει προσωπικό για τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο Γεωπονίας
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

21/05/2018

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co.Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την περιοχή της Πάφου.

Σκοπός θέσης:

  • Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας.

Ευθύνες:

  • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της.
  • Διεξάγει έρευνες και μελετάει τη σύσταση του εδάφους σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές καθώς και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις καλλιέργειες.
  • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής.
  • Διασφαλίζει πως η μέθοδος καλλιέργειας που υλοποιεί η εταιρεία είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον.
  • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά.
  • Εντοπίζει έγκαιρα τις ασθένειες και εφαρμόζει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής τους.
  • Αναζητεί, εξετάζει και εφαρμόζει νέες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους καλλιέργειας.
  • Εξετάζει νέα φυτοφάρμακα και λιπάσματα καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην παραγωγή και στο περιβάλλον.
  • Διενεργεί ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας.
  • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία.
  • Αναφέρει στο Γενικό Διευθυντή για γεωργικά μηχανήματα ή νέα λιπάσματα και/ή φυτοφάρμακα που χρειάζεται το τμήμα.
  • Αναζητεί συνεχώς ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα του.
  • Διατηρεί τις επαγγελματικές και τεχνικές του γνώσεις συμμετέχοντας σε διάφορα εργαστήρια, σεμινάρια, κ.ο.κ.
  • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
  • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας.
  • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται.
  • Εντοπίζει και αναφέρει εκπαιδευτικές ανάγκες που χρειάζεται το τμήμα.
  • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
  • Εγγεγραμμένος στο μητρώο Γεωπόνων

Απαραίτητες δεξιότητες:

  • Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
  • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
  • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων , γεωργικών μηχανημάτων κ.τ.λ.
  • Αγάπη για την φύση
  • Ικανότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
  • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
  • Κριτική σκέψη
  • Πειθώ
  • Ηθική και εχεμύθεια
  • Αξιοπιστία
  • Ενσυναίσθηση
  • Ομαδικότητα

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email: hr@alionveg.com και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

07/12/2017

Η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών Ltd, ζητεί να προσλάβει Γεωπόνο για το συσκευαστήριο στην Πάφο.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Γεωπονία.
 • Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γεωπόνων και να έχει τακτοποιημένη την ετήσια άδεια Γεωπόνου
 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

24/07/2017

Η εταιρεία Soteris Shaelos Plants & Flowers Ltd, ζητεί να προσλάβει άμεσα έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό με έδρα το Ζύγι.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Γεωπόνος Απόφοιτος Α.Ε.Ι.
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Δυναμισμός
  Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί θετικά.Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάπτυξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, καθώς και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης αναλόγως προσόντων, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 30/07/2017 στο e-mail: qgardencyprus@gmail.com (Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

14/06/2017

O Δήμος Αγίας Νάπας ζητά προσφορές για παροχή Υπηρεσιών γεωπόνου.

Αρ. Διαγωνισμού Αρ. 14/2017

O Δήμος Αγίας Νάπας ζητά προσφορές για παροχή Υπηρεσιών γεωπόνου και άλλων συναφών εργασιών όπως η λειτουργία, εποπτεία, καθαριότητα και συντήρηση δημοτικών πάρκων και κήπων καθώς επίσης σχεδιασμός και τοπιοτέχνηση όλων των δημοτικών χώρων πρασίνου και πάρκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους σχετικούς όρους και οδηγίες από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 30/06/2017 και ώρα 12:00 μμ.

Με εκτίμηση
Μελίνα Γιωργαλλή
Τεχνικός
Δήμος Αγίας Νάπας
Τηλ. 23 816 326

06/06/2017 

Φυτώριο FLORALING GARDEN CENTER

Το Φυτώριο FLORALING GARDEN CENTER στο Ζύγι ζητά να προσλάβει Γεωπόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24332541

01/06/2017

H Δ. Χαρμαντάς Φυτοπροστασία Λτδ ζητά Γεωπόνο για την επαρχία Λάρνακας για πλήρη απασχόληση στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών χρειωδών
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Απολαβές αναλόγως πείρας και προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο d.charmantas@cytanet.com.cy
Διεύθυνση καταστήματος: Λεωφόρος Μακαρίου 41, Κίτι, Λάρνακα
Τηλ: 24422206

2/10/2014

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Εμπορικός Τομέας) ζητά να προσλάβει τρεις ( 3 ) Γεωπόνους για τις ακόλουθες θέσεις / επαρχίες:

Γεωπόνο – άντρα για την επαρχία Λευκωσίας
Γεωπόνο – γυναίκα για την επαρχία Λευκωσίας
Γεωπόνο – άντρα για την επαρχία Πάφου

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδικότητα κατά προτίμηση, στη Φυτική Παραγωγή ή Φυτοπροστασία
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο emai:
YiannisViolaris@ccb.coop.com.cy το αργότερο μέχρι 15/10/2014 .

25/07/2014

Ζητείται Γεωπόνος

Η Εταιρεία «Κώστας Χριστοδούλου Λτδ», Εισαγωγείς και Διανομείς των προϊόντων της BayerCropScience και Cheminova στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Γεωπονία.
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη πείρα στον τομέα της γεωπονίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email:
info@costaschristodoulou.com.cy ή στη Διεύθυνση:
Κώστας Χριστοδούλου Λτδ
Τ.Θ.21032, 1500 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 67 98 22

28/07/2014

Ζητείται Γεωπόνος στην επαρχία Αμμοχώστου

Η εταιρία AgroLan ltd ζητά: Γεωπόνο κάτοικο της επαρχίας Αμμόχωστου για το κατάστημα μας στη Σωτήρα.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονικής με ειδικότητα στην Παθολογία Φυτών
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια.
 • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Internet και Outlook.
 • Άδεια Οδηγού.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου. Προσφέρεται εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, προμήθεια, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με σύντομη συνοδευτική επιστολή στο:
info@agrolan.com.cy

Εάν αναζητάτε να εργοδοτήσετε Γεωπόνο επικοινωνήστε μαζί μας για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας.